სტატიათა კრებული - ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თავისებურებები’’

08.05.2020

გამოქვეყნდა  სტატიათა კრებული- ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თავისებურებები’’. 

კრებულში გაერთიანებულია 2019 წლის გაზაფხულზე, J&T CONSULTING-ის სასწავლო ცენტრის მიერ  გამართული სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციის ნაშრომები პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სხვადასხვა ასპექტების თემატიკაზე.

სტატიათა კრებულის ელექტრონული ვერსიის სანახავად ეწვიეთ ბმულს: https://drive.google.com/file/d/14T4EwgZvsAzrU1rEpgcOy2b7VQFud5Sy/view