სალომე კობერიძე

უფროსი იურისტი

სალომე კობერიძემ იურიდიული განათლება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიიღო 2013-2017 წლებში. 2019 ელს კი ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტისაგან მიიღო სამართლის მაგისტრის ხარისხი.

2016 წელს სალომე იყო შპსდეკო ჯგუფისსტაჟიორი იურისტი იყო.

იგი ჩვენს გუნდს 2017 წლის აპრილიდან შემოუერთდა, როგორც სტაჟიორი იურისტი, სალომე ამჟამად კომპანიისერთ-ერთი იურისტია

სალომეს მონაწილეობა აქვს მიღებული არაერთ ტრენინგშისამართლის სკოლასა და იმიტირებულ პროცესში. იგი ასევე არის რამდენიმე სტატიის ავტორი კერძო სამართლის მიმართულებით.

სალომეს პროფესიული ინტერესებია: საკორპორაციო სამართალი, ვალდებულებითი სამართალი, საერთაშორისო კერძო სამართალი, შრომის სამართალი, დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის საშუალებები.

სამუშაო ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული.