ქეთევან კვეტენაძე

იურისტი

კარიერა: ქეთევან კვეტენაძე ჯეი ენდ თი ქონსალთინგის გუნდს შემოუერთდა 2021 წელს და ამჟამად იგი იკავებს იურისტის პოზიციას. 2018-2019 წლებში ქეთევანმა გაიარა პრაქტიკა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ - „ჩემს ადვოკატში“. 2019 წელს წარმატებით ჩააბარა ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით.

განათლება: ქეთევან კვეტენაძემ 2018 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი და მიენიჭა სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი. 2020 წელს ქეთევანმა წარჩინებით დაამთავრა ამავე უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა და მიენიჭა სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. 2022 წელს ქეთევანმა წარჩინებით დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამა სახელწოდებით „თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე)“ და მიენიჭა თარგმანმცოდნეობის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. 2022 წლის სექტემბრიდან ქეთევანი ამავე უნივერსიტეტის დოქტორანტია თარგმანცმოდნეობის მიმართულებით.

წევრობა: საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია.

სამუშაო ენები: ქართული, ინგლისური, ფრანგული, რუსული.

 

პუბლიკაციები:

1.Kvetenadze, K. Dual-Class Share Structure: A Challenge for Contemporary Corporate Law, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Journal of Law №1, 2022, pp. 156-183 (in Georgian), pp. 124-146 (in English), Tbilisi, 2022.

2.Kvetenadze, K.  Kvetenadze K., Chapter VI and Chapter IX, book: Legal and Economic Impact of Georgian Competition Law, eds.: Tsertsvadze G., Jakobs M., Publishing house, “Meridiani”, Tbilisi, 2022 (in Georgian and in English).