ტრენინგები

იურიდიული კომპანია „ჯეი ენდ თი ქონსალთინგი“ გთავაზობთ ტრენინგ-კურსს თემაზე „მოგების გადასახადის დაბეგვრის ახალი სისტემა“.

კურსის მიზანია მსმენელებს დაეხმაროს რეფორმის შედეგების სწორად შეფასებაში, რათა მათ მარტივად შეძლონ სააღრიცხვო და დაბეგვრის ახალ რეგულაციებზე მორგება და ს...

გაიარე რეგისტრაცია

იურიდიული კომპანია „ჯეი ენდ თი ქონსალთინგის“ ორგანიზებით ტარდება ტრენინგ-კურსი თემაზე „არბიტრაჟი - ბიზნეს და საინვესტიციო დავების გადაწყვეტის საუკეთესო საშუალება“.

კურსი განკუთვნილია პრაქტიკოსი იურისტებისთვის და კერძო სამართლით დაინტერესებული სხვა პირებისთვის.

დღე I 
არბი...

გაიარე რეგისტრაცია

იურიდიული კომპანია „ჯეი ენდ თი ქონსალთინგი“ პრაქტიკოს იურისტებს, იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებს, ასევე, კერძო სამართლით დაინტერესებულ სხვა პირებს სთავაზობს ტრენინგს თემაზე „მოთხოვნის უფლებათა კონკურენცია ვინდიკაციური და კონდიქციური სარჩელების მაგალითზე“.

კურსი ეხება ვინდიკაციური (უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა)...

გაიარე რეგისტრაცია