Simon Takaşvili

Simon Takaşvili
Kıdemli avukat

Simon Takashvili, 2009-20013 yıllarında eğitim aldığı Tiflis Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2015 yılında aynı üniversitenin yüksek lisans programından mezun oldu. 2015’tenberi Simon, hukuk doktorasını Tiflis Devlet Universitesi'nde yapmaktadır.

Aralık2013'te, avukatlık yeterliliksınavını başarılı birşekilde geçmiş ve 2015'tenberi Gürcistan Barolar Birliğiüyesidir. 

Farklı zamanlarda Simon, Tiflis Devlet Üniversitesi, İngiliz Amerikan Tütün (BAT), Gürcistan Noterler Birliğive Gürcistan Shota Rustaveli Ulusal Bilim Vakfı'nın burslarını kazanmış vefarklı projelereimzasını atmıştır. Simon, 2017 yılında“MaxPlanckKarşılaştırmalı veMilletlerarası ÖzelHukukEnstitüsü” ndemisafirAraştırmacıolarakbulundu. Ayrıcaİsveç Enstitüsü veStockholmTicaretOdası TahkimKurumutarafındandüzenlenençeşitliöğretimkurslarınakatıldı. 

Simon, çeşitlisorunluyasalkonulardayaklaşık 20'den fazlamakaleyayınladı vezamandaGürcistanMedeniKanunu'nunYorumlarınınortakyazarıdır. 

2016'dan itibaren Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde misafir öğretim üyesidir. 2017'den beri Tiflis Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde misafir öğretim üyesi ve 2018'den itibaren Grigol Robakidze Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde asistan profesörlük yapmaktadır.

Simon Takashvili firmamıza 2014 yılında katılmıştır ve J&T Consulting'de kıdemli avukat olarak görev yapmaktadır.

İlgi Alanları: Milletlerarası Özel Hukuk, Tahkim ve Yatırım Hukuku, İş Hukuku, Kurumsal ve Bankacılık Hukuku.

Çalışma dilleri: Gürcüce, İngilizce, Türkçe.

Giorgi Tsertsvadze
YÖNETİM ORTAĞI
Tamar Bendeliani
Kıdemli avukat
Mari Tsitskişvili
Kıdemli avukat
Hepsini Göster