სერვისები

მედიაცია

რატომ მედიაცია?

მედიაცია სასამართლოსა და დამოუკიდებელი არბიტრის ჩარევის გარეშე დავის მოგვარების ეფექტუ...

იხილეთ ვრცლად

არბიტრაჟი

რა არის არბიტრაჟი

არბიტრაჟი არის პროცედურა, სადაც დავა მხარეთა შეთანხმებით გადაეცემა ერთ ა...

იხილეთ ვრცლად

სამართლებრივი შესაბამისობა & სათანადო გულისხმიერება

კომპანია "ჯეი ენდ თი ქონსალთინგის" სამართლებრივი შესაბამისობის სერვისი გულისხმობს ჩვენი კლიენტების არსებული...

იხილეთ ვრცლად

კრიზისების მენეჯმენტი

ზოგჯერ თქვენს ბიზნესში არსებული მდგომარეობა განსხვავებული იურიდიული პროცედურების კომპლექსურ და კომბინირებულ გამოყენებ...

იხილეთ ვრცლად

ფასიანი ქაღალდები & ფინანსები

კომპანია „ჯეი ენდ თი ქონსალთინგის“ იურისტების გუნდი გთავაზობთ საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზართან დაკ...

იხილეთ ვრცლად

წარმომადგენლობა სასამართლოში

სასამართლო ბიზნესისთვის დამატებით ხარჯებთან, მოუქნელ და დროში გაწელილ პროცესთან ასოცირდება. თუმცა არის შემთხვევები, რ...

იხილეთ ვრცლად

საინვესტიციო სამართალი

ინვესტიციები - პირდაპირი უცხოური ინევსტიციების სამართლებრივი მხარდაჭერა ჩვენი საქმიანობის ერთ-ე...

იხილეთ ვრცლად

საკორპორაციო სამართალი

კომპანია „ჯეი ენდ თი ქონსალთინგის“ იურისტთა გუნდი  უზრუნველყოფს საკორპორაციოსამართლებრივ იურიდი...

იხილეთ ვრცლად

სატელეკომუნიკაციო სამართალი

სატელეკომუნიკაციო და მაღალი ტექნოლოგიების კომპანიებთან მუშაობის დაახლოებით ათწლიანი გამოცდილება კომპანიის იურისტებს ა...

იხილეთ ვრცლად

სადაზღვევო სამართალი

ჩვენი მომსახურება ძირითადად მოიცავს ქონებისა და პასუხისმგებლობის დაზღვევასთან დაკავშირებულ საკითხებზე კლიენტების სამა...

იხილეთ ვრცლად

საბანკო სამართალი

ჩვენი მომსახურების სპექტრი მოიცავს როგორც კომერციული ბანკების სამართლებრივი მხარდაჭერის ექვსწლიან გამოცდილებას, ასევე...

იხილეთ ვრცლად

სახელშეკრულებო სამართალი

ხელშეკრულება ბიზნესის ყოველდღიურობაა. ეს ყოველდღიურობა რამდენიმე ძირითად ასპექტს მოიცავს:

ხელშეკრულ...

იხილეთ ვრცლად